Licytacje Nieruchomości

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie informuje, że poniżej zostaną zamieszczone szczegółowe informacje związane z egzekucją z nieruchomości celem ściągnięcia należności na rzecz wierzyciela. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z komornikiem.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności, prowadzonej przez komornika sądowego.

Anwalt im Büro